Моля въведете ЕГН/Enter PIN:
 
Ръководител лаборатория: Д-р Петрана Ашламаджиева / Head of laboratory: Dr. Petrana Ashlamadzhieva
Департамент вирусология: Д-р Анелия Цветанска-Думанова / Department of virology: Dr. Aneliya Tsvetanska- Dumanova